„Rocznik Przemyski Historia”, t. 54: 2018, z.1

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski Historia”, t. 54: 2018, z.1

cena: 20,00

 

Spis treści

 

MICHAŁ BACZKOWSKI Austriacka załoga wojskowa Przemyśla

EWA BEREŚ Powiatowy Komitet Narodowy w Krośnie w okresie I wojny światowej

KS. MARCIN A. RÓŻAŃSKI CSMA Towarzystwo Powściągliwość i Praca (michalici) w Miejscu Piastowym w okresie I wojny światowej w opinii byłych wychowanków oraz zapisów w Księgach Wychowanków

TOMASZ PUDŁOCKI Honwedzi czy Hunowie? Obraz Węgrów w społeczeństwie galicyjskim 1914–1918 – pamięć a rzeczywistość ŁUKASZ CHROBAK Zmierzch potęgi przeworskich Lubomirskich. Książę Andrzej Lubomirski jako prezes przeworskiej spółki cukrowej

СТЕПАН Я. ПІЛЯНСЬКИЙ (STEPAN PILIANSKYI) Характеристика матеріальної культури польського населення Східної Галичини наприкінці ХІХ ст. – до кінця 30-х років (на прикладі сільської місцевості Івано-Франківщини)

BARTOSZ JAKUBOWSKI Michał Pawlikowski jako ziemianin – właściciel klucza medyckiego w latach 1919–1939

MARTA GIBIŃSKA-MARZEC Roman Dyboski – pierwszy polski anglista i założyciel krakowskiej anglistyki

KS. JÓZEF WOŁCZAŃSKI Lektoraty języków starożytnego Wschodu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1862/63–1939/40

ANDRZEJ WICHER Koncepcje mediewistyczne Przemysława Mroczkowskiego na tle badań uczonych z angielskiego kręgu językowego

KRZYSZTOF BYRSKI Obywatele amerykańscy ubiegający się o stypendia na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1946–1950

EWA NIZIŃSKA Z Sambora „do Rzeczypospolitej”. Akcja przesiedleńcza 1944–1946 w dokumentach i pamięci samborzan

KS. MARCIN KAPŁON Parafia Żurawica w latach 1945–1967

II. ŹRÓDŁA JUSTYNA GAŁUSZKA Nieznany list Fryderyka Alembeka do Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego ze zbiorów Skokloster w Riksarkivet w Sztokholmie

KS. ARTUR ŚWIEŻY SDB, KS. JAROSŁAW WĄSOWICZ SDB Darowizna Teofila Kostiuka z Sokołowa Małopolskiego na rzecz dzieła salezjańskiego w Przemyślu z 1907 roku

ALEXANDER WATSON The Greek Catholic Church and the Problem of Ruthenian Desertion in Przemyśl, January 1915: Documents from the Kriegsarchiv, Vienna

JOLANTA CZARTORYSKA Świadek i uczestnik odzyskania niepodległości przez Polskę. Przemówienie Wincentego Witosa w Reichsracie z 16 VI 1917 r.

KAROL SANOJCA Kartka z dziejów kresowej szkoły – Państwowe Liceum i Gimnazjum w Tłumaczu w świetle sprawozdania wizytatora dra Jerzego Polańskiego

ADAM SZCZUPAK Ks. Piotr Hołyński i jego „Wojenny notes

III. SPRAWOZDANIA JAROSŁAW DYRDA Sprawozdanie z działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu w latach 2007–2018

IV. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE JUSTYNA GAŁUSZKA Kilka uwag do najnowszej biografii „uczonego warchoła” – Jana Szczęsnego Herburta

EWA GRIN-PISZCZEK Recenzja książki: Kronika Gimnazjum w Bochni 1817–1904, Kraków 2017, wydały Agnieszka Gicala, Zofia Sitko, Archiwum Narodowe w Krakowie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ss. 224

ARKADIUSZ S. WIĘCH Recenzja książki: Jan Kuca, O wojnie i pokoju w Jarosławskiem 1867–1918 Rzecz o codziennym życiu mieszkańców, Mołodycz 2017, ss. 672, fotografie

KAROLINA KOLANOWSKA Recenzja książki: Aldona Cholewianka-Kruszyńska, Łańcut i Antoniny. Polowania u Potockich, Editions Spotkania, 2017, ss. 426

NATALIA OLSZEWSKA Recenzja książki: Zbigniew Bucoń, Mały Wołyń. Walki zbrojne w powiecie przemyskim od Akcji „Burza” do Akcji „Wisła” (1944–1947), Wydawnictwo Ojców Franciszkanów „Niepokalanów”, Teresin 2017, ss. 396

JANUSZ MOTYKA Ad vocem recenzji nt. książki „Rok 1863. Wpisani w dzieje Przemyśla” Informacje o autorach

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie