Rocznik Przemyski tom 52 zeszyt 3. Nauki Przyrodnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 52 zeszyt 3. Nauki Przyrodnicze, Przemyśl 2016, s. 144

Cena: 20,00 zł

Spis treści: 

 • NATALIA KOCHMAN-KĘDZIORA, ANITA PAJĄCZEK, ŁUKASZ PESZEK, PIOTR DOMSZY, TERESA NOGA, JADWIGA STANEK-TARKOWSKA Różnorodność zbiorowisk okrzemek rozwijających się w rzece San w okolicach Jarosławia
 • PAWEŁ RUCIŃSKI Występowanie jaworu (Acer pseudoplatanus L.) w bieszczadzkich drzewostanach naturalnych regla dolnego
 • PAWEŁ RUCIŃSKI, LILIANNA WITKOWSKA-WAWER O potrzebie badań fitosocjologicznych na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bieszczadzkie” i terenów przyległych
 • ANNA MARIA WAJDA Kłokoczka południowa (Staphylea pinnata L.) w kulturze ludowej Podkarpacia
 • TADEUSZ MISIAK Pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris (L.) Tod.) – nieznane stanowiska w Kotlinie Sandomierskiej na Podkarpaciu
 • LILIANNA WITKOWSKA-WAWER Rezerwaty przyrody w Anglii na przykładzie Hrabstwa Lincolnshire
 • GRZEGORZ POZNAŃSKI Tradycyjne sadownictwo na terenie Pogórza Przemyskiego
 • PRZEMYSŁAW KUNYSZ, MATEUSZ KUNYSZ Jerzyk (Apus apus) w centralnej części miasta Przemyśla na początku XXI wieku i jego ochrona
 • ALEKSANDER KĘDZIOR Bibliografia zeszytów Nauki Rolnicze Rocznika Przemyskiego od 1993 roku
 • Piotr Then (1969-2014) - wspomnienie

Galeria

 • Powiększ zdjęcie