Rocznik Przemyski tom 50 zeszyt 4. Nauki Przyrodnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 50 zeszyt 4. Nauki Przyrodnicze, Przemyśl 2014, s. 178

Cena: 20,00 zł

Spis treści: 

 • WSTĘP 
 • ANITA PAJĄCZEK, ŁUKASZ PESZEK, NATALIA KOCHMAN,TERESA NOGA, JADWIGA STANEK-TARKOWSKA, Różnorodność zbiorowisk w wodach Mleczki wschodniej
 • MAGDALENA KOCIELSKA-STREB, ANITA PAJĄCZEK,ŁUKASZ PESZEK, NATALIA KOCHMAN, TERESA NOGA,JADWIGA STANEK-TARKOWSKA, Okrzemki (Bacillariophyceae) Zalewu Rzeszowskiego
 • TADEUSZ MISIAK, Nieznane stanowisko Tojadu mołdawskiego Aconitum moldavicum (Hacq.) na Pogórzu Przemyskim
 • DANUTA KRAUS, ROMAN DUBLAŃSKI, Zespół dworski w Kozodrzy koło Ropczyc
 • ANNA MARIA WAJDA, Otoczenie przyrodnicze kapliczek, figur i krzyży przydrożnych na Pogórzu Przemyskim – studium literaturowe
 • TOMASZ IDZIKOWSKI, Zastosowanie roślinności w fortyfikacjach austro-węgierskich
 • LILIANNA WITKOWSKA-WAWER, Z historii badań florystycznych na terenie miasta Przemyśla
 • ALEKSANDER KĘDZIOR, Udział nauczycieli przemyskich szkół rolniczych w działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
 • PRZEMYSŁAW KUNYSZ, MICHAŁ POLAKOWSKI, Liczebność ptaków lęgowych na dwóch powierzchniach próbnych w południowo-zachodniej części Podkarpacia
 • PRZEMYSŁAW KUNYSZ, MICHAŁ POLAKOWSKI, Ptaki lęgowe południowo-zachodniego Podkarpacia. Analiza wyników uzyskanych z transektów liniowych koło Kobylan (powiat krośnieński)
 • BOŻENA MOCARSKA–SZWIC, Od zbieractwa do kolekcjonerstwa. Przyczynek do historii kolekcji przyrodniczych
 • GRZEGORZ POZNAŃSKI, 215 lat szkółkarstwa polskiego

Galeria

 • Powiększ zdjęcie