Rocznik Przemyski tom 46, zeszyt 1. Historia Wojskowości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 46, zeszyt 1. Historia Wojskowości, Przemyśl 2010, s. 282+18 nlb.+ mapa

Cena 18,00 zł

Spis treści:

I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY

 • ZSOLT KOVÁCS NAJAZD JERZEGO II RAKOCZEGO NA POLSKĘ W 1657 R. W ŚWIETLE OPRACOWAŃ WĘGIERSKICH
 • ANDRZEJ GLIWA DZIAŁANIA MILITARNE NA OBSZARZE RUSI CZERWONEJ PODCZAS INWAZJI WOJSK SIEDMIOGRODZKO-KOZACKICH W 1657 R. ZNISZCZENIA I STRATY MATERIALNE NA TERENIE ZIEMI PRZEMYSKIEJ
 • MARCIN GAWĘDA WYPRAWA LUBOMIRSKIEGO DO SIEDMIOGRODU W1657 R.
 • JANUSZ WOJTASIK KOSA „BRONIĄ WOLNOŚCI” INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ (1794 R.)
 • JANUSZ POLACZEK SZTUKA A INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA - KRONIKA WYDARZEŃ PRZEMYŚL A LEGIONY POLSKIE. ZARYS HISTORII
 • JAN PILŻYS ZBIOROWY PORTRET SZEFÓW DEPARTAMENTU PIECHOTY MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH W LATACH 1921-1939
 • PAWEŁ KORZENIOWSKI BROŃ PANCERNA W POLSKICH REGULAMINACH WOJSKOWYCH OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO

II. MATERIAŁY

 • ANDRZEJ OLEJKO MORSKIE SKRZYDŁA KAIZERA - CZYLI HISTORIA BAZY LOTNICTWA MORSKIEGO W PUCKU. WYPISY Z GAZETY POWIATOWEJ POWIATU PUCK W PRUSACH ZACHODNICH
 • ZBIGNIEW MOSZUMAŃSKI RELACJE MAJORA JANA BRONISŁAWA TOTHA

III. BIOGRAMY

 • JERZY ADAM RADOMSKI WŁODZIMIERZ SCHOLZE-SROKOWSKI (1894-1972)
 • JERZY ADAM RADOMSKI STEFANIA ERNESTYNA STIPAL (1903-2000)

IV. RECENZJE

 • JERZY ADAM RADOMSKI, DEMOBILIZACJA POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE W LATACH 1945-1951, KRAKÓW 2009, SS. 412

 

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie