Rocznik Przemyski tom 43, zeszyt 1. Historia Wojskowości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 43, zeszyt 1. Historia Wojskowości, Przemyśl 2007, s. 224+22 nlb.+ mapa

Cena 15,00 zł

Spis treści: 

Rozprawy i artykuły:

 • JANUSZ KURTYKA, Z dziejów królewszczyzn i organizacji militarnej na Podolu w XV i początku XVI w. (Wokół nadania starostwa podolskiego Teodorykowi z Buczacza w 1442 r.).
 • LUCJAN FAC, Południowo-wschodni teatr działań wojennych w latach 1497-1509. Działania wojenne i zagrożenia dla Rusi Czerwonej na przełomie XV i XVI wieku (1497-1509).
 • TADEUSZ MARIAN NOWAK, O wpływie walk z Turcją i Tatarami na rozwój polskiej techniki wojskowej w XVI-XVII w.
 • ANDRZEJ GLIWA, Jesienny najazd Tatarów krymskich i budżackich na Rzeczpospolitą w 1629 r. i jego skutki na terenie ziemi przemyskiej.
 • MARCIN GAWĘDA, Artyleria kozacka do 1648 r. Zarys problemu.
 • WIESŁAW MAJEWSKI, Jeremi Wiśniowiecki w czerwcu - lipcu 1648 r. - cz. 1.
 • JANUSZ WOJTASIK, Kozacy w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej w wojnie  Turkami (1684-1699).
 • HENRYK KOTARSKI, Bitwa pod Lwowem (Lesienicami) z dnia 24 VIII 1675 r. na obrazie i w rzeczywistości.
 • JANUSZ POLACZEK, „Hetman Stanisław Rewera Potocki pod Cudnowem” – zapomniane dzieło Józefa Brandta.
 • LUCJAN FAC, Mikołaj Kreza (1T506) starosta lwowski i przemyski.
 • LUCJAN FAC, Stanisław z Chodcza (Chodecki) zapomniany obrońca Przemyśla.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie