Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu

„Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze”, t. 56: 2020, z.3

 

Rocznik Przemyski Nauki Przyrodnicze”, t. 56: 2020, z.3

 

 

cena: 20,00

 

SPIS TREŚCI

Od Redakcji

MATEUSZ RYBAK, ANITA PORADOWSKA, ŁUKASZ PESZEK, NATALIA KOCHMAN-KĘDZIORA, ROBERT ZUBEL, TERESA NOGA Wstępne rozpoznanie briofilnych okrzemek (Bacillariophyta) zasiedlających kępy mchów rozwijających się w krajobrazie miejskim.

TADEUSZ MISIAK Lasy i środowisko przyrodnicze wschodniej części Kotliny Sandomierskiej w pierwszych latach epoki rozbiorowej (1779 - 1783) pod rządami monarchii habsburskiej

PAWEŁ RUCIŃSKI Gospodarka w lasach krasiczyńskich Sapiehów

PAWEŁ RUCIŃSKI Złożenie gatunkowe drzewostanów naturalnych na Pogórzu Dynowskim

ANNA MARIA WAJDA Jaskółka dymówka (Hirundo rustica L.) i jej znaczenie w kulturze wiejskiej Podkarpacia

GRZEGORZ POZNAŃSKI Spotkanie w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski.

Wspomnienie o prof. Antonim Filipowiczu

PRZEMYSŁAW KUNYSZ Henryk Kurek 29 kwietnia 1938 - 2 maja 2019.

Wykaz autorów

Galeria

  • Powiększ zdjęcie