Rocznik Przemyski tom 41, zeszyt 1, Historia Wojskowości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rocznik Przemyski tom 41, zeszyt 1, Historia Wojskowości, Przemyśl 2005, s. 236 + mapa

Cena 12,00 zł

Spis treści: 

 • LUCJAN FAC, Turecka wyprawa odwetowa na terenach Rusi Czerwonej w roku 1498 Zarys problemu 
 • ANDRZEJ GLIWA, Najazd tatarski na ziemię przemyską w 1624 r. 
 • MARCIN GAWĘDA, Wysiłek zbrojny ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1648-1649 
 • JANUSZ POLACZEK, Sylwester Zieliński – zapomniany dokumentalista epoki Księstwa Warszawskiego 
 • GRZEGORZ NOWIK, Radiotelegrafia i radiowywiad w armii austro-węgierskiej przed wybuchem I wojny światowej i podczas jej trwania 
 • WITOLD RAWSKI, Odsiecz Przemyśla w listopadzie 1918 r. Pociąg pancerny kapitana Prymusa 
 • ZBIGNIEW ZAJĄC, Przygotowania mobilizacyjne i realizacja mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych Garnizonu Przemyśl (Dowództwo Okręgu Korpusu X) do Wojny Obronnej 1939 r. 
 • ZYGMUNT KOZAK, Archiwalia dotyczące mniejszości ukraińskiej w Polsce i stosunków polsko-ukraińskich w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego 
 • ANDRZEJ OLEJKO, Krośnieński węzeł lotniskowy w Wojnie Obronnej 1939 r. w świetle archiwaliów i relacji 
 • ANDRZEJ OLEJKO, Statystyki bojowe 56 Eskadry Obserwacyjnej lotnictwa Armii „Karpaty” z okresu walk w Wojnie Obronnej 1939 r. 
 • JÓZEF STOLARCZYK, Ucieczki lotników słowackich do Polski w czerwcu 1939 r. 
 • ZENON ANDRZEJEWSKI, Płk dypl. pil. August Menczak (1894-1952) 
 • ZENON ANDRZEJEWSKI, Płk dypl. pil. Adam Kropiński, P-76600 (1900-1982) 
 • ZENON ANDRZEJEWSKI, Płk dypl. pil. Zygmunt Pistl, P-0475 (1897-1981)

   

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie