"Zbiory regionalne" to kolekcja piśmiennictwa promującego Przemyśl i ziemię przemyską „Premisliana”, w tym materiały (historyczne i współczesne) popularyzujące potencjał badawczy i wydawniczy TPN oraz innych organizacji społecznych propagujących cele kulturalne i naukowe (sprawozdania, druki ulotne, teksty prelekcji, odczytów, artykuły prasowe). Ponadto w tej grupie znajdą się także obiekty piśmiennicze z zakresu: problematyki kresowej i pogranicza polskoukraińskiego oraz „Galicjana”.

 

Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa, R. 4
-

Lwów 1900
Zobacz ksik
Miasta ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w oczach dwu uczonych i pisarzy obcych z przełomu XVI i XVII wieku
Starnawski Jerzy

Przemyśl 1992
Zobacz ksik
Odrodzenie ruskiej literatury w Galicyi i Markian Szaszkiewycz
Jeluka Izydor

Brzeżany 1911
Zobacz ksik
Pamiętnik Pierwszego Zajazdu Miłośników Ojczystych Zabytków w Krakowie w dniach 3 i 4 lipca 1911 roku
-

Kraków 1912
Zobacz ksik
Pierwsze sprawozdanie Dyrekcyi C.k. Wyższej Szkoły realnej w Żywcu za rok szkolny 1911
-

Żywiec 1911
Zobacz ksik
Pieśni ludu ruskiego w Galicyi zebrał Żegota Pauli. Tom drugi
-

Lwów 1840
Zobacz ksik
Pod znakiem T.S.H. Z działalności Towarzystw Szkoły Handlowej w Małopolsce,
-

Lwów 1929
Zobacz ksik
Polska, Czechy i Ruś w kraju Lędzian w drugiej połowie X wieku
Labuda Gerard

Przemyśl 1986
Zobacz ksik
Program uroczystości jubileuszowych ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego we Lwowie 1809-1909
-

Lwów 1909
Zobacz ksik
Skład Uniwersytetu w latach akademickich 1923/1924 i 1924/1925
-

Lwów 1924
Zobacz ksik
Sprawozdanie Akademickiego koła T.S.L. w Krakowie za rok 1913
-

Kraków 1914
Zobacz ksik
Sprawozdanie Czytelni Akademickiej we Lwowie za r. 1913
-

Lwów 1914
Zobacz ksik
Sprawozdanie Czytelni Akademickiej we Lwowie za rok administracyjny 1904/5
-

Lwów 1905
Zobacz ksik
Sprawozdanie dyrekcji C.K. Gimnazyum im. Franciszka Józefa w Drohobyczu za rok szkolny 1914
-

Drohobycz 1914
Zobacz ksik
Sprawozdanie roczne Akademickiego Związku Sportowego Młodzieży Polskiej we Lwowie za rok administracyjny 1906/7
-

Lwów 1907
Zobacz ksik
Sprawozdanie z czynności Wydziału Towarzystwa „Młodzież Polska” w Stanisławowie za rok administracyjny 1903
-

Lwów 1904
Zobacz ksik
Sprawozdanie z czynności Zarządu Kola Towarzystwa Szkoły Ludowej w Kołomyi za rok 1907
-

Kołomyja 1908
Zobacz ksik
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Badania Historji Obrony Lwowa i województw południowo-wschodnich za rok 1931/1932
-

Lwów 1932
Zobacz ksik
Sprawozdanie ze stanu i działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie za rok 1928 (XXII rok istnienia)
-

Wilno 1929
Zobacz ksik
Sprawozdanie ze stanu i działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie za rok 1933 (XXVII rok istnienia)
-

Wilno 1934
Zobacz ksik
Sprawozdanie ze stanu i działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie za rok 1935 (XXIX rok istnienia)
-

Wilno 1936
Zobacz ksik
Statut Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
-

[b.d.] 1906
Zobacz ksik
Statut Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku
-

Łuck [1935]
Zobacz ksik
Szematyzm galicyjskich władz i urzędów skarbowych na rok 1906 wedle stanu z dnia 1. marca 1906
-

Lwów 1906
Zobacz ksik
V. Sprawozdanie Dyrecyi C.K. Gimnazyum w Sokalu za rok szkolny 1910/1911
-

Sokal 1911
Zobacz ksik
W pięćdziesiątą rocznicę istnienia drohobyckiego Gimnazyum imienia cesarza Franciszka Józefa I
-

Drohobycz 1908
Zobacz ksik
Wyciąg z protokołów posiedzeń Komitetu c.k. Towarzystwa gosp. galic. Za okres od 1 stycznia do końca grudnia 1872 r
-

Lwów [1872]
Zobacz ksik
XII Sprawozdanie Zjednoczenia Młodzieży Polskiej za rok 1930
-

Poznań 1931
Zobacz ksik