"Wydawnictwa własne Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu" – to kolekcja zawierająca przedwojenne tomy periodyku Towarzystwa pt. „Rocznik Przemyski” Jest to najstarsze w regionie czasopismo naukowe, wydawane od 1911 roku. Na jego łamach ukazywały się prace badaczy miejscowych jak również rozprawy wybitnych uczonych z całego kraju. W kolekcji znalazły się również materiały sprawozdawcze za lata 1965-1969 z działalności TPN. W sprawozdaniach znajdują się też rozprawy naukowe, dokumentacja projektów badawczych oraz sprawozdania z działalności innych Towarzystw istniejących mieście m.in.: Towarzystwo im. Aleksandra Fredry „Fredreum”, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Przemyślu, Towarzystwo Muzyczne, Oddział Przemyskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Towarzystwo Upiększania Miasta Przemyśla, Zrzeszenie Prawników Polskich, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego w Przemyślu i wielu innych.

 

Rocznik Przemyski, t. I
-

Przemyśl 1911
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. II
-

Przemyśl 1912
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. III
-

Przemyśl 1913
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. IV
-

Przemyśl 1923
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. V
-

Przemyśl 1924
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. VI
-

Przemyśl 1925
Zobacz ksik
Rocznik Przemyski, t. VII
-

Przemyśl 1926
Zobacz ksik
Sprawozdania z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 23. IV.1972-5. V. 1974
-

Przemyśl 1974
Zobacz ksik
Sprawozdania z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za okres od 5. 05.1974 do 30. 04. 1976
-

Przemyśl 1976
Zobacz ksik
Sprawozdania z działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu za rok 1996
-

Przemyśl 1996
Zobacz ksik
Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla
-

Przemyśl 1965
Zobacz ksik
Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla
-

Przemyśl 1967
Zobacz ksik
Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla
-

Przemyśl 1968
Zobacz ksik
Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla
-

Przemyśl 1968
Zobacz ksik
Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk i innych towarzystw naukowych i kulturalnych miasta Przemyśla
-

Przemyśl 1970
Zobacz ksik
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1993-1994. Informacja o stanie Towarzystwa i działalności Zarządu w okresie od 2 kwietnia 1993 do 30 kwietnia 1994 r., propozycje do planu pracy w kolejnym roku kadencji i inne materiały przygotowane na doroczne Plenarne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPN w Przemyślu, w dniu 14 maja 1994 r. (zestawił Zdzisław Budzyński)
-

Przemyśl 1994
Zobacz ksik
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu w latach 1994-1995. Informacja o stanie Towarzystwa i działalności Zarządu w okresie od 1 maja 1994 do 31 marca 1995 r., propozycje do planu pracy w kolejnym roku kadencji i inne materiały przygotowane na doroczne Plenarne Zebranie Sprawozdawcze Członków TPN w Przemyślu, w dniu 8 kwietnia 1995 r. (zestawił Zdzisław Budzyński)
-

Przemyśl 1995
Zobacz ksik