Projekt zakłada digitalizację wybranych materiałów ze zbiorów Biblioteki Naukowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w celu utworzenia portalu biblioteki cyfrowej, który w sposób wszechstronny umożliwi procesy gromadzenia, przechowywania, zarządzania i udostępniania wytworzonych kolekcji cyfrowych. Zaplanowano digitalizację obiektów bibliotecznych o szczególnej wartości poznawczej i merytorycznej, w tym m.in. starodruków, rzadkich druków z XIX i XX wieku, które stanowić będą bogatą bazę wyjściową do rozwoju i kontynuacji przedsięwzięcia. Kluczowymi celami projektu są: archiwizacja i publikacja cyfrowa zbiorów w sieci internetowej w oparciu o stabilną, czytelną i łatwą w obsłudze stronę biblioteki cyfrowej oraz ochrona oryginalnych nośników.

Wśród priorytetów znalazła się także promocja dorobku intelektualnego środowiska przemyskiego – w tym działalności TPN, zapewnienie szerszego dostępu do własnych zbiorów bibliotecznych, zwiększenie i zróżnicowanie docelowej grupy użytkowników.

W 2016 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przy wsparciu merytorycznym Przemyskiego Towarzystwa Archiwistycznego "Archiwariusz" zrealizowany został projekt pn. Rozbudowa i nowe zasoby Biblioteki Cyfrowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Nowe zasoby włączono do kolekcji „Dziedzictwo historyczno-kulturowe” oraz stworzono nową kolekcję Wydawnictwa własne Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

 
Informacje o partnerze projektu:  

Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "ARCHIWARIUSZ" powstało jako organizacja działająca na rzecz upowszechniania wiedzy o archiwach, archiwaliach, potrzebie dbałości o dokumenty jako ważne źródło informacji historycznej. PTA swoją działalność rozpoczęło w marcu 2000 roku zebraniem komitetu założycielskiego a zarejestrowane zostało 20 maja 2000 roku. Celem Stowarzyszenia jest m.in. integracja i wspieranie lokalnego środowiska archiwalnego, popularyzacja działalności archiwalnej i wiedzy o materiałach archiwalnych, udział w pracach związanych z prawidłową opieką nad zabytkami piśmiennictwa i archiwaliami, prowadzenie działań edukacyjnych kursów dokształcających i doskonalących, wykładów, odczytów, zebrań dyskusyjnych, pokazów, warsztatów mających pomóc w rozwijaniu kwalifikacji zawodowych archiwistów. Więcej o działalności PTA dowiedzieć można się na http://www.archiwariusz.org