Projekt zakłada digitalizację wybranych materiałów ze zbiorów Biblioteki Naukowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu w celu utworzenia portalu biblioteki cyfrowej, który w sposób wszechstronny umożliwi procesy gromadzenia, przechowywania, zarządzania i udostępniania wytworzonych kolekcji cyfrowych. Zaplanowano digitalizację obiektów bibliotecznych o szczególnej wartości poznawczej i merytorycznej, w tym m.in. starodruków, rzadkich druków z XIX i XX wieku, które stanowić będą bogatą bazę wyjściową do rozwoju i kontynuacji przedsięwzięcia. Kluczowymi celami projektu są: archiwizacja i publikacja cyfrowa zbiorów w sieci internetowej w oparciu o stabilną, czytelną i łatwą w obsłudze stronę biblioteki cyfrowej oraz ochrona oryginalnych nośników.

Wśród priorytetów znalazła się także promocja dorobku intelektualnego środowiska przemyskiego – w tym działalności TPN, zapewnienie szerszego dostępu do własnych zbiorów bibliotecznych, zwiększenie i zróżnicowanie docelowej grupy użytkowników.

W 2016 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przy wsparciu merytorycznym Przemyskiego Towarzystwa Archiwistycznego "Archiwariusz" zrealizowany został projekt pn. Rozbudowa i nowe zasoby Biblioteki Cyfrowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Nowe zasoby włączono do kolekcji „Dziedzictwo historyczno-kulturowe” oraz stworzono nową kolekcję Wydawnictwa własne Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

 
W 2017r. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przy wsparciu Archiwum Państwowego w Przemyślu zrealizowany został projekt pn. Nowe kolekcje Biblioteki Cyfrowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Stworzono dwie nowe kolekcje: Materiały Archiwalne TPN oraz Kronika Diecezji Przemyskiej.
 
W 2018r. dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przy wsparciu Przemyskiej Biblioteki Publicznej zrealizowany został projekt pn. Nowe zasoby i rozbudowa kolekcji Biblioteki Cyfrowej Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Nowe zasoby włączono do kolekcji "Wydawnictwa własne Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu".