Kolekcję stanowią zdigitalizowane materiały archiwalne TPN zebrane w postaci teczek. Są to m.in.: korespondencje stowarzyszeń naukowych, kulturalnych i społecznych działających na terenie Przemyśla na przełomie XIX i XX wieku (najstarszy dokument pochodzi z 1863 r.), korespondencja Kazimierza Osińskiego ( założyciela TPN) oraz zaproszenia na posiedzenia Zarządu TPN w 1918 r., pisma muzeów i archiwów kierowane do TPN, karty legitymacyjne członków TPN z 1918 r. W aktach znajdują się również materiały ulotne – afisze, broszury, karty wizytowe, klepsydry, legitymacje, listy, ulotki, zaproszenia, wycinki prasowe, rękopisy, maszynopisy, druki, mające postać akt luźnych oraz księgi.

 

Dokumenty z lat 1863-1909


ZObacz teczk
Dokumenty z lat .... (2)


ZObacz teczk
Dokumenty z lat .... (3)


ZObacz teczk
Dokumenty z lat .... (4)


ZObacz teczk
Dokumenty z lat .... (5)


ZObacz teczk
Dokumenty z lat .... (6)


ZObacz teczk
Dokumenty z lat .... (7)


ZObacz teczk
Dokumenty z lat.... (8)


ZObacz teczk